شناسه : 696848
فرماندار يزد:

انتقال ضايعات فروشيها به خارج از شهر به سرعت صورت پذيرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه ي ساماندهي ضايعات فروشي هاي سطح شهر يزد به رياست فرماندار تشكيل شد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين جلسه گفت: بحث به كارگيري اتباع بيگانه در مشاغل مختلف خصوصاً در ميادين ميوه و تره بار و ضايعات فروشي ها به يك معضل اساسي تبديل شده كه در اين زمينه دستگاه هاي مرتبط بايد به صورت قانوني با متخلفان برخورد نمايند.

فرماندار افزود: مطابق با ليست اعلامي توسط اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اتباع خارجي در چهار گروه شغلي و 56 رشته حق فعاليت را داشته  و در موارد ديگر غير قانوني است.

سيفي با اشاره به افزايش مشاغل مزاحم شهري به ويژه ضايعات فروشي هاي در بعضي از نقاط شهر خاطر نشان كرد وجود تعداد زياد اين واحدها مي توان معضلات بهداشتي ، فرهنگي و ... را به دنبال داشته باشد كه بايد انتقال ضايعات فروشيها به خارج از شهر به سرعت صورت پذيرد.

وي اظهار داشت : از ابتداي امسال تا كنون با تشكيل جلسات متعدد بحث ساماندهي ضايعات فروشيها در سطح شهر يزد مورد پيگيري قرار گرفته و با تهيه شيوه نامه صدور پروانه وارائه به متقاضيان روند ساماندهي به سرعت در حال پيگيري است.

در اين جلسه مقرر گرديد كارفرمايان متخلف شناسايي و به صورت قانوني برخورد شود.

همچنين شهرداري و سازمان پسماند موظف به آماده سازي محل مورد نياز جهت انتقال ضايعات فروشي ها به  خارج شهر شد.

آدرس کوتاه :