شناسه : 700504
فرماندار يزد:

امروز تنها فرصت معرفي نمايندگان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در پاي صندوقهاي رأي به فرمانداري است


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد، عزيزا...سيفي گفت: 19/3/92 آخرين فرصت معرفي نمايندگان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در پاي صندوقهاي رأي است.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي با اشاره به اينكه تعداد نامزدها در اين دوره 8 نفر مي باشد خاطر نشان كرد: مطابق با قانون اگر تعداد نامزدها بيشتر از 6 نفر باشند هر كدام مي توانند به ازاي هر دو صندوق يك نماينده را در پاي صندوقهاي رأي اعلام نمايند.

فرماندار افزود: نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأی يعني تا تاريخ 19/3/92به فرماندار ي معرفي كنند.

رئيس هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري در شهرستان يزد اظهار داشت : معرفي نامه نمايندگان حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در شهرستان ارائه دهند.

سيفي در پايان اعلام كرد: نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رأی ( ثابت و سیار ) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند .

آدرس کوتاه :