شناسه : 693905
فرماندار يزد:

آمانو تحت تأثير فشارهاي سياسي غرب آبروي آژانس را برده است.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزالله سيفي گزارشهاي نادرست آمانو مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي را ناشي از عدم استقلال اين سازمان در مقابل فشارهاي سياسي و جنجال آفريني كشورهاي غربي است بطوريكه آبروي آژانس را برده است.
فرماندار يزد:

عزيزالله سيفي با بيان اينكه امروز و دراين شرايط حساس كه آمريكا و كشورهاي اروپايي در فكر رهايي از قيامهاي مردم عليه نظام سرمايه داري هستند گفت: كشورهاي غربي بخصوص آمريكا و اسرائيل در اين شرايط حساس منطقه اي و جهاني كه شاهد بروز انقلابهاي مردمي باالگو پذيري از انقلاب مردم ايران هستيم براي اثبات ادعاهاي واهي و بي اساس خود در مورد برنامه اي هسته اي ايران دست به دامن آژانس بين المللي  شخص آمانو شده اند تا با ارائه گزارش خلاف واقع ملت و مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران را تحت فشار قرار دهند و ثابت كنند كه برنامه هاي هسته اي ايران صلح آميز نبوده و به دنبال سلاح هسته اي است تا در واقع بر مشكلات داخلي و خارجي خود سرپوش گذاشته باشند.

فرماندار با اشاره به اين مطلب كه ايران هيچگاه به فكر توليد سلاح هسته اي نبوده  تصريح كرد در واقع با گذشت بيش از سه دهه از عمر با بركت انقلاب اسلامي هميشه ملت و مسئولين نظام با ايمان و اطاعت از ولايت مطلقه فقيه توانسته اند در شرايط مختلف توطئه هاي دشمنان داخلي و خارجي را خنثي نمايند.

سيفي ابراز اميدواري كرد به زودي با سرنگوني نظام هاي ديكتاتور و استكبار به ويژه رژيم غاصب صهيونيستي مردم مظلوم از ظلم و بيداد رهايي يافته و پرچم عدالت و آزادي در سراسر جهان برافراشته

آدرس کوتاه :