شناسه : 61242308
فرماندار يزد تأكيد كرد؛

آمادگي كليه دستگاه هاي اجرايي در برابر بحران هاي احتمالي


فرماندار يزد گفت: كليه دستگاه هاي اجرايي بايد آمادگي لازم را براي مقابله با بحران هاي طبيعي و غير طبيعي احتمالي داشته باشند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، مانور مديريت بحران شهرستان يزد با حضور فرماندار، مديركل مديريت بحران استانداري، معاون فني و امور عمراني فرمانداري و ساير مسئولين برگزار شد.

اين مانور كه به منظور بررسي ميزان آمادگي دستگاه ها و سازمان ها انجام گرفت از ساعت 11 شب آغاز و تا ساعت 2 بامداد روز بعد ادامه يافت.

" محمود شاكري شمسي " در اين مانور با بيان اينكه از ميان بيش از 40 نوع بلاياي طبيعي شناخته شده، نزديك به 31 آن در كشور ايران اتفاق مي افتد گفت: متأسفانه اكثر مناطق كشور در مقابل زلزله هاي 5/5 ريشتري به بالا آسيب پذيرند و بيش از يك پنجم زلزله هاي دنيا در ايران اتفاق مي افتد.

فرماندار يزد افزود: متوسط بارندگي نيز در ايران كمتر از يك سوم دنيا مي باشد و در چند سال گذشته كشور و به ويژه استان يزد با خشكسالي و سرمازدگي روبرو بوده است.

وي با تأكيد بر اينكه مديران ذيربط بايد در مواقع بحراني نسبت به وظايف خود آگاه باشند و به موقع تصميم گيري كنند اظهار داشت: بحران ها، حوادث و رخدادهاي طبيعي و غير طبيعي هستند كه به صورت ناگهاني و غير قابل كنترل به وقوع مي پيوندد و مجموعه اي را به مشقت و سختي مي اندازند.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد با اشاره به ويژگي بحران ها كه عموماً غير قابل پيش بيني بوده و جريان عادي زندگي مردم را مختل مي سازند تصريح كرد: شرايط وقوع بحران يك شرايط حساسي است كه در اين راستا مديران مسئول بايد تصميم گيري سريع، اقدام به موقع و اتخاذ روش مناسب را در دستور كار خود قرار دهند.

فرماندار يزد در پايان به مراحل شكل گيري بحران اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: ضروري است با ابزارهاي پيشگيري بحران ها در مرحله تكوين شناسايي شده و قبل از هر گونه اتفاقات ناگواري، اقدامات اساسي انديشيده شود.

 

 


آدرس کوتاه :