شناسه : 60776363
بخشدار مركزي يزد خواستار شد؛

افزايش آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي به جوانان روستايي


بخشدار مركزي يزد گفت: با برگزاري دوره هاي آموزش هاي فني و حرفه اي در روستاها بايد به دنبال افزايش سطح مهارت هاي جوانان روستايي در زمينه هاي مختلف باشيم.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " حسين عسكرزاده " در جلسه اي كه به منظور فراهم نمودن زمينه هاي برگزاري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي با توجه به نيازهاي روستاهاي بخش مركزي برگزار شد اظهار داشت: امروز بيش از هر زمان ديگري جوانان روستايي بايد به دنبال آموزش مهارت هاي فني و حرفه اي باشند.

بخشدار مركزي يزد خواستار برگزاري اين دوره ها توسط اداره كل فني و حرفه اي استان در روستاها شد و بر نياز سنجي دقيق با همكاري و همراهي شوراهاي اسلامي، دهياران و معتمدين روستاها تأكيد كرد.

وي جمعيت بالا و مهاجر پذير را به عنوان دو ويژگي مهم روستاهاي بخش مركزي يزد برشمرد و تصريح نمود: اين روستاها با جامعه شهري تفاوت چنداني ندارند، لذا ضروري است در بحث برگزاري دوره هاي‌آموزشي با برنامه ريزي مناسب توقعات مردم و ساكنين اين مناطق نيز برآورده شود.

" عسكرزاده " با اشاره به اينكه شغل اكثريت مردم در روستاها بخش مركزي كشاورزي و گلخانه داري است افزود: ضرورت آموزش مهارت ها در حوزه كشاورزي بيش از پيش در اين منطقه احساس مي شود.

وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه شاهد برگزاري دوره هاي آموزشي در برخي از روستاها مي باشيم كه با توجه به طرح پيشنهادي نياز سنجي مراكز فني و حرفه اي شاهد پيشرفت هاي خوبي بوده ايم.

بخشدار مركزي يزد افزود: طرح نياز سنجي آموزش هاي مهارتي روستاييان منجر به تهيه تقويم آموزشي متناسب با وضعيت آمايش منطقه شده و در راستاي توسعه پايدار روستايي نقش بسزايي دارد.

" عسكرزاده " اضافه كرد: در اين طرح دهياران با مشاركت معتمدين، اعضاي شورا و بررسي ميداني نياز سنجي آموزشي براساس فرم هاي مربوطه را انجام داده و سپس براساس زيرساخت ارائه شده توسط ادارات مرتبط با محوريت بخشداري و فرمانداري دوره هاي مورد نياز سنجي شده به اداره كل فني و حرفه اي جهت برگزاري دوره اعلام مي شود.

در ادامه اين جلسه روساي مراكز فني و حرفه اي واحد برادران و خواهران يزد در خصوص طرح نياز سنجي و برنامه ريزي برگزاري دوره هاي اموزشي در روستاها مطالبي را ارائه نمودند.


آدرس کوتاه :