شناسه : 159491353
به مناسبت هفته دامپزشکی :

افتتاح یک آزمایشگاه بخش خصوصی و دو کلینیک دامپزشکی در شهر یزد


به مناسبت هفته دامپزشکی یک آزمایشگاه بخش خصوصی و دو کلینیک دامپزشکی در شهر یزد افتتاح شد.

به مناسبت هفته دامپزشکی یک آزمایشگاه بخش خصوصی و دو کلینیک دامپزشکی در شهر یزد افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری  یزد: باحضور فرماندار یزد ، مدیرکل دامپزشکی ورئیس نظام دامپزشکی استان یک آزمایشگاه بخش خصوصی و دو کلینیک دامپزشکی در شهر یزد افتتاح شد.
گفتنی است آزمایشات شیمیایی و میکروبی آب برای اولین بار در استان  ،آزمایشات سرولوژی (تشخیص بیماریهای ویروسی در دام و طیور)،هماتولوژی (بررسی پارامترهای خونی و آنالیز الکترولیتهای سرم)،آزمایشات میکروبی و تست آنتی بیوگرام ،آزمایشات مولکولی(تشخیص سریع بیماری ها، تعیین نوع گوشت به کار رفته شده در فرآورده های گوشتی)از مواردی است که در آزمایشگاه بخش خصوصی دامپزشکی صورت می گیرد ونقش تأثیرگذار در تشخیص سریع بیماری های دام و صرفه جویی در هزینه و زمان دارد و می تواند اثر مثبت در درمان سریع دام های بیمار و پیشگیری از شیوع و اشاعه بیماری های دامی داشته باشد.
شایان ذکر است در بحث اشتغال زایی با شروع به كار این دو كلینیك و آزمایشگاه برای 15 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی ایجاد شده است.


آدرس کوتاه :