شناسه : 77925276

افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي فني و حرفه اي با حضور سرپرست فرمانداري يزد


نمايشگاه دستاوردهاي فني وحرفه اي با حضور سرپرست فرمانداري يزد، مديركل امور فرهنگي و اجتماعي استانداري و مشاور بانوان و خانواده فرمانداري يزد افتتاح شد.


آدرس کوتاه :