شناسه : 157549840

افتتاح مركز نيكوكاري مهركوثر يزد


با حضور فرماندار مركز نيكوكاري مهركوثر يزد افتتاح شد .

با حضور فرماندار مركز نيكوكاري مهركوثر يزد افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزداین افتتاح با حضور سید محمدرستگاری فرمانداریزد و رییس دبیرخانه کانون مساجد استان وجمعی از مسئولین شهرستان برگزارشد  .

گفتنی است مرکز نیکوکاری مهر کوثر در منطقه فرودگاه وشهرک اسکان با مجوز کمیته امداد امام خمینی (ره) وتحت نظارت کمیته خیرین منطقه باهدف کمک به نیازمندان تاسیس شده است .


آدرس کوتاه :