شناسه : 158167925

افتتاح سه کلاس آموزشی در دبستان دخترانه رضوان محمدآباد


با حضور بخشدار مرکزی یزدسه کلاس آموزشی در دبستان دخترانه رضوان محمدآبادافتتاح شد .

با حضور بخشدار مرکزی یزدسه کلاس آموزشی در دبستان دخترانه رضوان محمدآبادافتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد به نقل از بخشداری یزد:با حضور محمدحسین پاکدل بخشدار مرکزی یزد،نمایندگان انجمن خیرین و جمعی از مسئولین اداره کل و ناحیه دو آموزش و پرورش یزد، سه کلاس آموزشی دردبستان دخترانه رضوان محمدآباد افتتاح شد.

بخشدار مرکزی یزد درحاشیه این مراسم بر لزوم استفاده از ظرفیت خیری در توسعه و نوسازی مدارس روستاهای بخش مرکزی تاکید نمود.


آدرس کوتاه :