شناسه : 702854

افتتاح خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي يزد


  درهفتمين روزازيوم الله دهه فجرانقلاب اسلامي خوابگاه علوم پزشكي يزدافتتاح گرديد.اين خوابگاه به مساحت 500مترزيربناوظرفيت 450دانشجوي پزشكي كه توسط كارخانجات كاشي كويرسرمايه گذاري، ساخته واهداءگرديدباحضورعظيمي نيافرماندارومعاونين وميرمحمدي رئيس دانشگاه علوم پزشكي وهمچنين آقاي امامي   مديرعامل كارخانجات كويرافتتاح شد لازم به ذكر است كه اين خوابگاه پذيراي دانشجويان دختربومي علوم پزشكي مي باشد

 

درهفتمين روزازيوم الله دهه فجرانقلاب اسلامي خوابگاه علوم پزشكي يزدافتتاح گرديد.اين خوابگاه به مساحت 500مترزيربناوظرفيت 450دانشجوي پزشكي كه توسط كارخانجات كاشي كويرسرمايه گذاري، ساخته واهداءگرديدباحضورعظيمي نيافرماندارومعاونين وميرمحمدي رئيس دانشگاه علوم پزشكي وهمچنين آقاي امامي  مديرعامل كارخانجات كويرافتتاح شد لازم به ذكر است كه اين خوابگاه پذيراي دانشجويان دختربومي علوم پزشكي مي باشد

آدرس کوتاه :