شناسه : 159467732

آغاز عملیات احداث پروژه گردشگری وپیاده راه واکف در شاهدیه


عملیات احداث پروژه گردشگری وپیاده راه واکف در شاهدیه با حضور معاون عمرانی وزیر کشوروجمعی از مسئولین استانی وشهرستان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،عملیات احداث پروژه گردشگری وپیاده راه واکف در شاهدیه با حضور معاون عمرانی وزیر کشوروجمعی از مسئولین استانی وشهرستان آغاز شد.

گفتنی است این پروژه با اعتباری بالغ بر شصت میلیارد ریال وطول مسیر1500متر احداث می شود.


آدرس کوتاه :