شناسه : 162527477

آغاز عملیات اجرایی مجموعه مسکونی ۷۹۵ واحدی شهرآرا


در مراسمی با حضور استانداریزد، فرماندار،شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر یزد، مدیرعامل شرگت سرمایه گذاری مسکن تهران و مدیران استانی، عملیات اجرایی مجموعه مسکونی ۷۹۵ واحدی شهر آرا آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در مراسمی با حضور استاندار یزد، فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر یزد، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران و مدیران استانی، عملیات اجرایی مجموعه مسکونی ۷۹۵ واحدی شهر آرا آغاز شد.

پروژه شهر آرا در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع متشکل از ۷۹۵ واحد مسکونی، تجاری و خدماتی می باشد که با حمایت شورای اسلامی شهر و از سوی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران طی چهار سال انجام خواهد شد.

این پروژه با سرمایه گذاری بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال، توان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۵۰۰ نفر، به عنوان یک ظرفیت اقتصادی کلان محسوب می شود.


آدرس کوتاه :