شناسه : 67237356
مسئول امور آموزش ستاد انتخابات شهرستان يزد اعلام كرد؛

آغاز دوره هاي آموزشي ويژه اعضاي شعب اخذ رأي


مسئول امور آموزش ستاد انتخابات شهرستان يزد از آغاز دوره هاي آموزشي ويژه اعضاي شعب اخذ رأي در شهرستان يزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " حسين عسكرزاده " در حاشيه اولين جلسه آموزشي اعضاي شعب اخذ رأي شهرستان يزد گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته بالغ بر 2200 نفر از نمايندگان فرماندار،‌اعضاي شعب و كاربران رايانه به صورت جداگانه طي هفت دوره، آموزشهاي لازم را در زمينه آشنايي با آخرين قوانين و دستور العمل هاي مربوط به انتخابات فرا خواهند گرفت.

مسئول امور آموزش ستاد انتخابات شهرستان يزد با اشاره به برگزاري همزمان دو انتخابات در هفتم اسفند سال جاري تصريح كرد: حضور اعضاي شعبه در اين دورها الزامي است و عدم حضور افراد به منزله انصراف مي باشد.

وي تصريح كرد: آموزش به عنوان رکن اساسی برگزاری انتخابات می باشد که دراین دوره به این امر به صورت ویژه پرداخته شده است تا تمامی مجریان و دست اندرکاران امر برگزاری انتخابات با شرکت در دوره آموزشی بتوانند در مسیر برگزاری انتخابات قانونمند و دقیق سهیم باشند.

" عسكرزاده " در پايان خاطرنشان كرد: در دوره های آموزشی كه براي مجريان انتخابات برگزار مي شود كليه قوانین دقیق ارائه خواهد ش تا در روز اخذ رأی بدون کمترین مشکل و شائبه ای روند انتخابات اجرا شود.
آدرس کوتاه :