شناسه : 700584
همزمان با آغاز فرایند انتخابات رخ داد:

آغاز اخذ رای در 261 شعبه ثابت در شهرستان یزد


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد، عزيزا...سيفي از مجموع 277 شعبه اخذ رأی 261 شعبه به صورت ثابت و 16 شعبه نیز به صورت سیار کار رای گیری را انجام خواهند داد 5 شعبه ثابت و 4 صندوق سیار به مجموع صندوق ها افزوده شده است.
همزمان با آغاز فرایند انتخابات رخ داد:

همزمان با آغاز فرایند انتخابات، رای گیری در 261 شعبه ثابت و 16 شعبه سیار اخذ رای در شهرستان یزد آغاز شد.

عزیزا...سیفی فرماندار یزد در این باره گفت: ستاد انتخابات 277 شعبه را برای اخذ آراء مردم شهرستان یزد در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و یازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان یزد در نظر گرفته است.

رئیس هیأت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان یزد اظهار داشت: از مجموع 277 شعبه اخذ رأی 261 شعبه به صورت ثابت و 16 شعبه نیز به صورت سیار کار رای گیری را انجام می دهند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شهر یزد 215 صندوق ثابت و 11 صندوق سیار، شهر شاهدیه 9 صندوق ثابت و 1 صندوق سیار، شهر حمیدیا 8 صندوق ثابت و 1 صندوق سیار و در شهر زارچ 13 صندوق ثابت و 1 صندوق سیار وجود دارد.

سیفی گفت: در بخش مرکزی یزد 14 شعبه ثابت و در بخش روستایی زارچ 2 شعبه ثابت و 2 شعبه سیار کار اخذ رأی از مردم در روستاها را انجام می دهند.

فرماندار بیان کرد: در این دوره 5 شعبه ثابت و 4 صندوق سیار به مجموع صندوق ها افزوده شده است.

 

آدرس کوتاه :