شناسه : 692623

اعلام نحوه و زمان ثبت اطلاعات اقتصادي خانوار


  به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان يزد، نحوه و زمان مراجعه به وب گاه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار برای خانوارهایی که موفق به ثبت نام در طرح  مذکور  در سال 1387 نشده اند ، اعلام شد . در اطلاعیه رسمی مربوطه آمده است : بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند مرحله جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای جا مانده از سال 1387 از تاریخ 20/2/89 تا 10/3/89 اجرا می شود. لذا از خانوارهایی که در سال 1387 ، موفق به ثبت نام نشده اند ، دعوت به عمل می آید در صورت تمایل بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده زیر با توجه به آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار و با ورود به وب گاه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار به آدرس yaraneh.amar.org.ir نسبت به پر نمودن فرم خانوار خود اقدام نمایند.خاطر نشان می سازد خانوارهایی که قبلاً ثبت نام کرده اند ولی به دلایلی مانند ازدواج ، تولد ، فوت ، طلاق ، تغییرات درآمد و دارایی اعضای خانوار ، نیازمند اصلاح اطلاعات خود هستند ، در این مرحله به وب گاه مراجعه ننمایند . زمان و نحوه مراجعه ایشان به وب گاه طی اطلاعیه های رسمی بعدی ، از طریق رسانه ملی اعلام خواهد شد. لازم به یادآوری است فرم پیش نویس از طریق وب گاه طرح قابل دریافت است.   جدول زمانبندی مراجعه به وب گاه برای خانوارهایی که در سال 1387 موفق به ثبت نام نشده اند                                                                                                                                           آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار زمان مراجعه به وب گاه تعداد روز 9- 8 89/2/20- 89/2/22 3 7- 6 89/2/23 – 89/2/25 3 5- 4 89/2/26 – 89/2/28 3 3- 2 89/2/29 – 89/2/31 3 1-    0 89/3/1 – 89/3/3 3 خانوارهایی که موفق به ثبت نام نشده اند 89/3/4 – 89/3/10 7                

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان يزد، نحوه و زمان مراجعه به وب گاه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار برای خانوارهایی که موفق به ثبت نام در طرح  مذکور  در سال 1387 نشده اند ، اعلام شد
.
در اطلاعیه رسمی مربوطه آمده است :
بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند مرحله جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای جا مانده از سال 1387 از تاریخ 20/2/89 تا 10/3/89 اجرا می شود. لذا از خانوارهایی که در سال 1387 ، موفق به ثبت نام نشده اند ، دعوت به عمل می آید در صورت تمایل بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده زیر با توجه به آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار و با ورود به وب گاه طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار به آدرس yaraneh.amar.org.irنسبت به پر نمودن فرم خانوار خود اقدام نمایند.خاطر نشان می سازد خانوارهایی که قبلاً ثبت نام کرده اند ولی به دلایلی مانند ازدواج ، تولد ، فوت ، طلاق ، تغییرات درآمد و دارایی اعضای خانوار ، نیازمند اصلاح اطلاعات خود هستند ، در این مرحله به وب گاه مراجعه ننمایند. زمان و نحوه مراجعه ایشان به وب گاه طی اطلاعیه های رسمی بعدی ، از طریق رسانه ملی اعلام خواهد شد.
لازم به یادآوری است فرم پیش نویس از طریق وب گاه طرح قابل دریافت است.
 
جدول زمانبندی مراجعه به وب گاه برای خانوارهایی که در سال 1387 موفق به ثبت نام نشده اند
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

آخرین رقم سمت راست شماره ملی سرپرست خانوار
زمان مراجعه به وب گاه
تعداد روز
9- 8
89/2/20- 89/2/22
3
7- 6
89/2/23 – 89/2/25
3
5- 4
89/2/26 – 89/2/28
3
3- 2
89/2/29 – 89/2/31
3
1-   0
89/3/1 – 89/3/3
3
خانوارهایی که موفق به ثبت نام نشده اند
89/3/4 – 89/3/10
7
 
          
  
آدرس کوتاه :