شناسه : 159623453

اعلام مراکز خدمات سلامت ۱۶ ساعته کرونا در شهرستان یزد برای انجام تست و معاینه کرونا


با توجه به اینکه برای تست بیماری کرونا و انجام آزمایش و معاینه، درخواست‌هایی از طرف مردم وجود داشت لذا مراکز خدمات سلامت ۱۶ ساعته در شهرستان یزد اعلام می‌شود.

 با توجه به اینکه برای تست بیماری کرونا و انجام آزمایش و معاینه، درخواست‌هایی از طرف مردم وجود داشت لذا مراکز خدمات سلامت ۱۶  ساعته در شهرستان یزد به شرح ذیل اعلام می‌شود:

 ۱-- مرکز نیکپور،۲-- مرکز امامشهر و ۳---کلینیک بقایی پور نسبت به معاینه و انجام آزمایش پی سی آر کرونا انجام وظیفه می‌کنند و همچنین مرکز آزادشهر نیز به زودی در این زمینه  فعال خواهد شد.
 
آدرس کوتاه :