شناسه : 701174
امام جمعه بخش مرکزی یزد:


حجت الاسلام سید محمد کاظم مدرسی در مراسم تحلیف اعضای جدید شورای اسلامی شهر حمیدیا، اظهار کرد: واژه اول شورای شهر واژه شورا است که نشان دهنده اهمیت فعالیت گروهی و انجام مشورت در اجرای امور است . وی افزود: واژه دوم عنوان این مسئولیت خطیر، واژه اسلامی است که ما باید نسبت به باری که این واژه بر دوش ما می گذارد، حساسیت خاصی داشته باشیم . امام جمعه بخش مرکزی یزد تصریح کرد: شهر سومین واژه ای است که در این عنوان به چشم می خورد که عنوانی است متشکل از حضور اقشار مختلف جامعه در محیطی که هر قشر از این مردم، نیازهای خاصی دارد که باید این نیازها مد نظر قرار گیرد . مدرسی افزود: پذیرش ولایت توسط مردم و داشتن یک شایستگی خاص در جلوداری نظام یکی از مهم‌ترین عوامل ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنی های نظام است . وی اضافه کرد: مصر با این جریانی که برایش پیش آمد و به نقطه صفر و بلکه به نقطه زیر صفر برگشتند، برای ما یادآور هشدارهایی است که مقام معظم رهبری در این رابطه در ابتدای حرکت مردم مصر بیان کرده بودند . امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت: یکی دیگر از ویژگی های مردم ما تجلی شهدای انقلاب است که به عنوان ارزشی در میان مردم شناخته می شود . مدرسی افزود: دین مداری و خدامداری از دیگر ویژگی هایی است که مردم ما از آن برخوردارند و اعضای انتخاب شده در شورای شهر نیز از این ویژگی ها برخوردار هستند . وی مسئولیت اصلی اعضای شورای شهر را دو مورد دانست و گفت: شورای شهر دو مسئولیت اساسی بر عهده دارد که یکی تقویت بنیه های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی و حقظ ارزش‌های دینی مردم و دیگری تسهیل و روانسازی کار مردم است . امام جمعه بخش مرکزی یزد افزود: این دو موضوع شاخصه‌های ارزشی شورای شهر هستند که اگر به این عنوان شناخته شوند، بسیاری از مسائل حل و انگیزه ها مشخص می‌شوند . وی خاطرنشان کرد: شواری شهر حد وسطی بین نظام و حقوق اسلامی است و اعضاي شورای شهر باید در راستای تحقق این موضوع به درستی فعالیت کنند .  
یک خطا در زمان پردازش قالب رخ داده.
34630032
1## 
2## Velocity Transform Template 
3## 
4## All dynamic elements in a structure can be accessed as a Velocity variable. 
5## 
6## The given structure: 
7## 
8## <root> 
9##  <dynamic-element name="main-text" type="text_area"> 
10##   <dynamic-element name="sub-image" type="image"></dynamic-element> 
11##   <dynamic-element name="sub-text" type="text"></dynamic-element> 
12##  </dynamic-element> 
13##  <dynamic-element name="more-text" type="text_area"></dynamic-element> 
14##  <dynamic-element name="ms-list" type="multi-list"> 
15##   <dynamic-element name="chocolate" type="Chocolate"></dynamic-element> 
16##   <dynamic-element name="strawberry" type="Strawberry"></dynamic-element> 
17##   <dynamic-element name="vanilla" type="Vanilla"></dynamic-element> 
18##  </dynamic-element> 
19## </root> 
20## 
21## The dynamic element "main-text" can be accessed in the following ways: 
22## 
23## $main-text.getName()   - The name "main-text" 
24## $main-text.getData()   - The data in the article for main-text 
25## $main-text.getType()   - The type "text-area" 
26## $main-text.getChildren() - A collection with two nodes (sub-image and 
27##              sub-text) that can be used in the #foreach clause 
28## $main-text.getSiblings() - A collection of elements with the name 
29##              "main-text". This will only return more than one 
30##              element if this element is repeatable. 
31## 
32## One special accessor exists for elements of type "multi-list": 
33## 
34## $ms-list.getOptions() - A collection with up to three string entries 
35##             (chocolate, strawberry, or vanilla) that can be used 
36##             in the #foreach clause 
37## 
38## Another special accessor exists for elements of type "link_to_layout": 
39## 
40## $linkToPage.getUrl() - The URL that links to the selected page in the current 
41##            community, organization, etc. 
42## 
43## The variable $journalTemplatesPath can be used to include another Journal 
44## template, e.g. #parse ("$journalTemplatesPath/LAYOUT-PARENT") 
45## 
46## The variable $viewMode specifies which mode the article is being viewed in. 
47## For example, if $viewMode evaluates to "print", that means the user clicked 
48## the print icon to view this article. 
49## 
50 
51 
52$lead.getData() 
53</br> 
54$content.getData() 
آدرس کوتاه :