شناسه : 699662

اعضاي هيأت اجرايي چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان يزد تعيين شدند


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد صبح امروز و از ميان 30 نفر از معتمدين شهرستان يزد اعضاي هيأت اجرائي انتخابات چهارمين دوره انتخابات شوراي شهرهاي اسلامي شهرستان يزد تعيين شدند.

عزيز ا... سيفي با بيان اينكه هيأت اجرائي شهرستان متشكل از 11 نفر اعضاي اصلي هستند گفت : اين اعضا از 8 نفر معتمدين محل كه با رأي 30 نفر آز آنها مشخص مي شوند ، فرماندار شهرستان ،رئيس اداره آموزش و پرورش رئيس اداره ثبت احوال شهرستان مي باشند.

فرماندار با اشاره به اين مطلب كه بيشترين حجم فعاليت انتخابات مربوط به هيأت اجرائي ميباشد افزود : وظيفه بررسي صلاحيت اوليه داوطلبان چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهرهاي يزد، حميديا، شاهديه و زارچ از مهمترين وظايف اين هيأت مي باشد.

وي در ادامه گفت :در جلسه اي كه صبح امروز در محل فرمانداري و با حضور اعضاي هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان و شهرستان تشكيل شد آقايان محمد علي طاهرنژاد، محمد رضا بهشتي، علي اصغر عمو قديري، محمد حسين رحيمي نسب، محمد حسين باقري اتابك، اكبر غفوري، محمد مهدي فرهنگدوست و محمد رضا كفيل الناس 8 نفر از اعضاي اصلي معتمدين هيأت اجرايي شهرستان يزد انتخاب شدند.

سيفي افزود:آقايان جلال نيكوكاران، محمد حسين ميرزا رجبي، محمد حسين قاسمي، حسين مهديان و خانم فخرالسادات مير هدايي به عنوان اعضاي علي البدل هيأت اجرايي برگزيده شدند.

آدرس کوتاه :