شناسه : 702424

اعضاي جديد هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر يزد انتخاب شدند


اعضاي جديد هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر يزد بعدازظهر امروز با حضور فرمانداريزد انتخاب شدند .

به گزارش روز يكشنبه واحد خبر روابط عمومي فرمانداري يزد  ، در ابتداي جلسه علني عصر امروز شوراي شهر يزد كه با هدف انتخاب رئيس ،نايب رئيس و ديگر سمت هاي شورا برگزارشد فرماندار يزد ضمن تبريك روز 'نهم ارديبهشت ،روز شوراها' اظهار داشت: اعضاي شوراي شهر و روستا وظايف خطيري بر عهده دارند از جمله تسلط به وظيفه شورا ،خدمت بي منت به مردم ،اجراي كارهاي فرهنگي و معنوي، پيشگيري از تنش هاي محلي و پرهيز از قول و قرار اضافي در بين مردم .
عزيز ا... سيفي پرهيز از مسائل نااميد كننده ،جذب خيرين و توجه به ارزشها ،ايثارگران و خانواده هاي شهدا را از ديگر وظايف شوراها عنوان كرد و ادامه داد :اعضاي شورا بايد با شناخت كامل اين وظايف ،تمام سعي خود را براي عملي نمودن اين وظايف بكار برند .
در ادامه اين جلسه علني در رأي گيري با ورقه ، حجت الاسلام والمسلمين حميدرضا مطهريان
به عنوان رئيس شورا ،سيد علي محمد مير حسيني نايب رئيس ،محمد فقيه خراساني خزانه دار ،سيده حميده وزيري سخنگوي شورا و وحيدرضا خباززاده به عنوان منشي شورا به مدت يكسال انتخاب شدند .
انتخاب اعضاي كميسيونها به جلسه بعدي شورا موكول شد .
در پايان اين جلسه فرماندار يزد ضمن تبريك به اعضاي جديد هيأت رئيسه شوراي شهر يزد ،براي آنها آرزوي موفقيت نمود

آدرس کوتاه :