شناسه : 700754
فرماندار يزد:

اعتياد به مواد مخدر يك مسأله تهديد كننده براي جامعه است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا... سيفي فرماندار و رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد بر نقش آموزش و آگاه سازي افراد در پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر تأكيد كرد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي دراين خصوص با بيان اينكه اعتياد به مواد مخدر يك مسأله تهديد كننده براي جامعه است خاطر نشان كرد: اعتياد به مواد مخدر زمينه ساز مشكلات فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و ... و به عنوان يك تهديد جدي براي براي كشور محسوب مي شود.

فرماندار با اشاره به اینکه مبارزه جدی با معضل مواد مخدر نیازمند عزم و اراده همگانی است افزود: بهترين راه مبارزه اين است كه مردم و مسئولان با جدیت نسبت به آگاه سازی و آموزش جوانان و ديگر افراد جامعه را از خطرات و پيامدهاي اين پديده شوم اقدام نمايند.

رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد با تأكيد به اينكه دشمنان با اعتياد جوانان به موادمخدر خواهان ضربه زدن به كشور هستند اظهار داشت: رواج مصرف مواد مخدر در جامعه يكي از روشهاي رايج استفاده در جنگ نرم بر عليه كشورها است زيرا از اين طريق فرهنگ كشور مورد هدف قرار داده شده كه اين خود مي تواند تهديد جدي براي آينده هر كشوري باشد.

وي اقدامات شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد در سال هاي گذشته را خوب ارزيابي كرد و اعلام كرد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در جهت مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان يزد در دوسال گذشته شاهد افزايش اعتبار در خصوص برنامه هاي آموزشي ، راه اندازي كمپهاي درمان اعتياد، برگزاري همايش هاي مختلف در زمينه پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، امحاء بيش  مواد مخدر گشف شده، تجليل از بهبود يافتگان و ... بوده ايم.

سيفي در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همه مسئولین سازمانهای مختلف که در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری دارند خواست با تلاش بیشتر مصرف مواد مخدر را در کشور کاهش دهند.

آدرس کوتاه :