شناسه : 158743972

اطلاعیه شماره ۷۲ ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا


اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در استان یزد

بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بیماری کرونا و در جهت کنترل و نظارت بیشتر بر ورودی ها و خروجی های شهر یزد، تمام ورودی و خروجی های شهر یزد مسدود و تردد فقط از سمت بلوار جانباز (بلوار ورودی و خروجی شهر از سمت تفت ) امکان پذیر است.
 همچنین در ورودی شهرهای استان، از جمعه هشتم فروردین، اقدامات کنترل ترافیک تشدید خواهد شد. فقط افراد ساکن هر شهر مجاز به ورود به آن شهر هستند و از از ورود افراد غیرساکن آن شهر جلوگیری خواهد شد.
 دهیاری های هر روستا موظفند با کمک شورای اسلامی روستا و اهالی داوطلب، نسبت به کنترل ورود و خروج روستاها اقدام نمایند و فقط افراد ساکن آن روستا، امکان ورود به آن روستا را دارند.
آدرس کوتاه :