شناسه : 158121282

اطلاعیه شماره دو ستاد انتخابات کشور


به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می‌رساند انتخابات سراسری یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ 98/12/2 برگزار خواهد شد .  در اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرایی آن، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه مورخ 1398/9/10 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/9/16 جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد. لذا داوطبان می‌توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک زیر به وزارت کشور، فرمانداری‌های مراکز حوزه‌های انتخابیه، سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند .  اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر آن؛ اصل شناسنامه عکس‌دار و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن؛ یک قطعه عکس ۴×۳ جدید؛ اصل و یک نسخه تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر (حداقل کارشناسی ارشد و یا معادل آن ) اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ اصل و یک نسخه تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی .  به استناد ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :  اعتقاد و التزام عملی به اسلام؛ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه؛ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن؛ نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه؛ سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛ حداقل سن سی (۳۰) سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج (۷۵) سال تمام .

به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می‌رساند انتخابات سراسری یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ 98/12/2 برگزار خواهد شد.

 در اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرایی آن، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه مورخ 1398/9/10 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/9/16 جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد. لذا داوطبان می‌توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک زیر به وزارت کشور، فرمانداری‌های مراکز حوزه‌های انتخابیه، سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.

 اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر آن؛

اصل شناسنامه عکس‌دار و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن؛

یک قطعه عکس ۴×۳ جدید؛

اصل و یک نسخه تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر (حداقل کارشناسی ارشد و یا معادل آن)

اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛

اصل و یک نسخه تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی.

 به استناد ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

 اعتقاد و التزام عملی به اسلام؛

التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه؛

داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن؛

نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه؛

سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛

حداقل سن سی (۳۰) سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج (۷۵) سال تمام.
آدرس کوتاه :