شناسه : 158143937

اطلاعیه تشکیل هیئت بازرسی انتخابات شهرستان یزد


اطلاعیه تشکیل هیئت بازرسی انتخابات شهرستان یزد

اطلاعیه تشکیل هیئت بازرسی انتخابات شهرستان یزد

به منظور بازرسی و کنترل جریان انتخابات بر مدار قانون و نیز صیانت و حفاظت از آرای مردم و اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌ هیئت بازرسی انتخابات شهرستان یزد تشکیل گردیده است.
شهروندان شهرستان می‌توانند  گزارشات و تخلفات احتمالی انتخاباتی را در حوزه‌های مختلف به دبیرخانه این هیئت واقع در شهرستان یزد خیابان امام خمینی ، خیابان شهید ابراهیمی، فرمانداری شهرستان یزد(آقای میثم افتخارنژاد) منعکس نمایند و یا در این رابطه با شماره تلفن03531118041  و نمابر 03536259039 تماس بگیرند.
آدرس کوتاه :