شناسه : 15966026

اطلاعيه چهارمين دوره انتخابات تعيين نماينده سمنها در هيات مركزي نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، متن اطلاعيه چهارمين دوره انتخابات تعيين نماينده سمنها در هيات مركزي نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد به شرح ذيل مي باشد.

اطلاعيه

فرمانداري يزد

در اجراي بند ت ماده 1 آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي مصوب هيات محترم وزيران مورخ 8/5/84 به منظور تعيين نماينده سمنها در هيات مركزي نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد چهارمين دوره انتخابات با حضور سمنهاي شهرستاني درتاريخ 29/9 /93 برگزارمي گردد .

لذا از سمنهاي شهرستاني كه برابر مقررات به ثبت رسيده اند دعوت مي گردد نسبت به معرفي نماينده خود جهت شركت يا نامزدي در اين انتخابات تا پايان وقت اداري روز  شنبه مورخ8/9/93 مدارك لازم را به حوزه معاونت سياسي و اجتماعي فرمانداري ارايه نمايند .

شرايط و مدارك مورد نياز انتخاب كنندگان :

1-داشتن تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

2-داشتن معرفي نامه از سمنهايي كه داراي مجوز از فرمانداري و ياداراي اعتبار نامه  از اداره كل ورزش و جوانان استان مي باشند وبرابر مقررات به ثبت رسيده اند

تبصره 1: سمن هايي كه تاكنون موفق به ثبت نشده انددر صورتيكه داراي مجوز فعاليت صادره از فرمانداري يا اداره كل ورزش وجوانان باشند ميتوانند با معرفي نامه هيات موسس و در صورت برگزاري مجمع عمومي و تعيين هيات مديره با معرفي نامه از سمن در اين انتخابات شركت نمايند

تبصره 2 : هر سمن حق معرفي يك نماينده را براي راي دادن دارد

3-ارايه اصل و تصوير پروانه تاسيس و فعاليت و يا اعتبارنامه صادره از اداره كل ورزش و جوانان

4-ارايه يك قطعه عكس از نماينده معرفي شده از سوي سمن

شرايط و مدارك مورد نياز انتخاب شوندگان :

1-داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-داشتن حداقل 25 سال تمام

3-اعتقاد والتزام عملي به اسلام وولايت مطلقه فقيه، اقليتهاي ديني شناخته شده درقانون اساسي بايدبه اصول دين خوداعتقاد والتزام داشته باشند

4-دارا بودن كارت معافيت دائم نظام وظيفه ياكارت معافيت تحصيلي ياكارت پايان خدمت براي داوطلبين مرد

5-داشتن حداقل 2سال سابقه عضويت در سمنها

6-ارايه اصل و تصوير پروانه تاسيس و فعاليت و يا اعتبارنامه صادره از اداره كل ورزش وجوانان

7-ارايه تصويرروزنامه رسمي كشور مبني بر ثبت سمن

8-ارايه صورتجلسه هيات مديره سمن به منظور معرفي نماينده خود براي نامزدي در انتخابات

9-ارايه تصويرشناسنامه نماينده معرفي شده ( در صورت داشتن توضيحات ، ارايه تصويرصفحه توضيحات)

10-دو قطعه عكس 4*3 تكميل

11- تحويل فرم مشخصات فردي به دبيرخانه هيات نظارت


آدرس کوتاه :