شناسه : 44063716

اطلاعيه انتخابات 1


ا طلاعيه وزارت كشور در خصوص ثبت نام داوطلبان  نمايندگي انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري
آدرس کوتاه :