شناسه : 24875586
فرماندار يزد تأكيد كرد؛

استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد در حمايت از خانواده هاي زندانيان


فرماندار يزد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد درحمايت از خانواده هاي زندانيان در راستاي تحقق اهداف اداره كل زندان هاي و اقدامات تأميني تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، محمود شاكري شمسي به همراه معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري يزد با مديركل جديد زندان هاي و اقدامات تأميني استان ديدار كرد.

فرماندار يزد در اين ديدار گفت: خوشخبتانه در چند سال گذشته با تغيير نگرش نسبت به فرد زنداني، زندانهاي استان و حتي برخي از مناطق كشور با تحولات خوبي به لحاظ امكانات و فضا صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه در برخي از موارد وضعيت نامناسب معيشتي و زندگي خانواده هاي زندانيان، موجب بروز جرائم و بزه هایی توسط آنها مي شوند گفت: اگر چه خانواده زندانی در این رابطه جرمی مرتکب نشده است لیکن به دلیل ارتکاب جرم و بزه سرپرست خانواده این افراد نیز گرفتار مسائل و مشكلات مختلف هستند.

فرماندار با تأكيد بر استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد درحمايت از خانواده هاي زندانيان در راستاي تحقق اهداف اداره كل زندان هاي و اقدامات تأميني خاطرنشان ساخت: در شهرستان يزد نزديك به 40 تشكل مردمي داريم كه در زمينه هاي اجتماعي مشغول به فعاليت هستند كه قطعاً حضور آنها در زمينه حمايت از خانواده هاي زندانيان مي تواند تأثيرگذار و اثر بخش باشد.

شاكري شمسي گفت: مردم و خيرين يزدي در زمينه بحث ساخت مساجد، حسينيه ، مدارس و مراكز بهداشتي و درماني هميشه پيشقدم بوده اند و در اين خصوص نيز اگر به صورت مناسب و با دلايل منطقي توجيه شوند تلاش و توان خود را در زمينه حمايت از اين خانواده ها معطوف خواهند كرد.

در ابتداي اين ديدار مديركل زندان هاي اقدامات تأميني استان يزد نيز گفت: از سياست هاي اصلي سازمان اصلاح و تربيت است كه زمينه آن انجام كارهاي فرهنگي است.

موسي احمدي اظهار داشت : در سالهاي گذشته در خصوص آموزش ، حرفه آموزي، اشتغال، سواد آموزي زندانيان تأكيد شده است.

وي با بيان اينكه در بحث نگاه به زنداني تغيير ايجاد شده است خاطرنشان كرد: زنداني جزئي از جامعه است و در اين راستا مي توان به راه اندازي ستاد ديه در استان ها اشاره كرد.

احمدي با تأكيد به اينكه نهادهاي اجتماعي براي حمايت ازخانواده هاي زندانيان گسيل شوند گفت: اگر خانواده زندانيان حمايت وهدايت نشوند براي امرار معاش و رفع مسائل ومشكلات خود ممكن است اقدام به جرم و بزه كنند.


آدرس کوتاه :