شناسه : 695355
فرماندار يزد:

استاد شهيد مطهري نمونه يك معلم راستين است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا... سيفي در جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان تأكيد كرد: برنامه هاي هفته معلم بايد با برنامه ريزي دقيق و مناسب به نحو مطلوب اجرايي شود.
فرماندار يزد:

عزيزا.. سيفي در اين جلسه با اشاره به اينكه امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده بود گفت: معلمان با تربيت آينده سازان اين كشور در عرصه جهاد علمي نقش بسزايي داشته اند.

فرماندار با بيان اينكه شغل معلمي يكي از جايگاه ويژه اي در سطح كشور برخوردار است خاطر نشان كرد معلمان به عنوان كساني كه مانند انبياي الهي در جهت اعتلا و هدايت بشر به سوي سعادت حركت مي كنند بايد براي اين قشر از جامعه تمامي امكانات و شرايط فراهم شود تا آنها نيز با اميد و احساس تنها به كار در اين عرصه بپردازند تا آثار ماندگارشان در طول تاريخ نمايان باشد.

سيفي با تأكيد به اينكه استاد شهيد مرتضي مطهري نمونه يك معلم راستين است تصريح كرده است شهيد مطهري اولا با يك نگاه تركيبي به تمام علوم بشر ثانياً با تلاشهاي گسترده در شناساندن اسلام راستين و ثالثاً با نثار خونش در اين راه به شغل معلمي بيش از پيش تجلي بخشيد.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به موفقيت هاي علمي گوناگون استان و شهرستان در كشور اشاره كرد و افزود:18 سال پيشتازي استان در كنكور سراسري گواه اين مطلب است كه تمامي افراد دخيل در امر آموزش و پرورش با يك بسيج همگاني در صدد اين هستند كه با تربيت صحيح دانش آموزان در مسير توسعه و بالندگي نظام جمهوري اسلامي ايران قدم بردارند.

آدرس کوتاه :