شناسه : 700494

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر شاهديه اعلام شد


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد .اسامي نامزدهاي نهايي چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر شاهديه بر اساس حروف الفبا به شرح ذيل اعلام گرديد

1 - آقاي  ناصر  اسلامي نصرت آبادي  فرزند بمانعلي كد نامزد 1252

 

2 - آقاي  محمد  اميرجليلي مشهور به سامعي فرزند غلامرضا  كد نامزد 1259

 

3 - آقاي  مصيب  بوشهري زاده  فرزند علي محمد كد نامزد 1279

 

4 - آقاي  حسين  خاتمي راد مشهور به حاج حسين خاتمي فرزند محمد كد نامزد 1462

 

5 - آقاي  ناصر  رهاوي عزآبادي  فرزند علي كد نامزد 1567

 

6 - آقاي  حسين  سلطاني  فرزند محمد علي كد نامزد 1591

  

7- آقاي  محمدرضا  سلطاني مشهور به مهندس رضا فرزند محمد جلال كد نامزد 1594

 

8- آقاي  علي محمد  سلطاني گردفرامرزي  فرزند جواد كد نامزد 1597

 

9- آقاي  محمدرضا  سلطاني گردفرامرزي مشهور به محمدرضا ميرزاعباس حاج كلانتر فرزند عباس كد نامزد 1598

 

10- آقاي  محمدكاظم  سلطاني گردفرامرزي  فرزند محمد  كد نامزد 1612

  

11- خانم  نرگس  عزيزي فرزند محمدعلي كد نامزد 1675

 

12- آقاي  محمدحسين  كهدوئي مشهور به شيخ حسين فرزند علي محمد كد نامزد 1721

 

13- آقاي  حسن  محمودي ميرهاشمي  فرزند بمانعلي كد نامزد 1748

 

14- آقاي  سيدعليرضا  ميرجليلي مشهور به سيد علي آقا فرزند سيدمحمود كد نامزد 1789

 

15- آقاي  سيدمحمد  ميرجليلي مشهور به محمد آقا سيد آقا  فرزند سيدعلي اصغر كد نامزد 1791

 

16- آقاي  سيدمحمدرضا  ميرجليلي مشهور به محمد آقا فرزند سيدرضا كد نامزد 1792

 

17- آقاي  عباسعلي  ميرجليلي  فرزند علي كد نامزد 1794

 

18- آقاي  عليرضا  ميرجليلي  فرزند علی بمان  كد نامزد 1795

 

19- آقاي  محسن  ميرجليلي مشهور به ميرجليلي فرزند حبيب اله كد نامزد 1798

 

20- آقاي  محمدرضا  ميرجليلي مشهور به محمدرضا عباسي اشكذري فرزند عباسعلي كد نامزد 1812

 

21- آقاي  محمدهادي  ميرجليلي  فرزند محمدحسين كد نامزد 1814

 

22- آقاي  محمدهادي  ميرجليلي  فرزند محمد رضا كد نامزد 1815

آدرس کوتاه :