شناسه : 700484

اسامي نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر زارچ اعلام شد


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد .اسامي نامزدهاي نهايي چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر زارچ بر اساس حروف الفبا به شرح ذيل اعلام گرديد

1 - آقاي  اكبر  آسايش  فرزند حسين كد نامزد 1218

 

2 - آقاي  عليرضا  ابوترابي زارچي  فرزند محمدعلي كد نامزد 1242

 

3 - آقاي  سيدمصطفي  اجله  فرزند سيدعباس كد نامزد 1245

 

4 - آقاي  محمدحسين  اسدي زارچ مشهور به شیخ حسین فرزند حسن كد نامزد 1249

 

5 - آقاي  سيدعليرضا  اقبالي زارچ  فرزند سيد عبدا... كد نامزد 1257

 

6 - آقاي  نعمت اله  خليلي زارچي مشهور به حاجي خليلي فرزند علي كد نامزد 1469

 

7 - خانم  رضوان  خوش اندام  فرزند علي اكبر كد نامزد 1471

 

8 - آقاي  حسين  خوشنويس زارچ  فرزند زينل كد نامزد 1472

 

9 - آقاي  محمدرضا  خوشنويس زارچ مشهور به اميد فرزند علي كد نامزد 1474

 

10 - آقاي  محمدعلي  داراب  فرزند ابوطالب كد نامزد 1475

 

11 - آقاي  مصطفي  ذاكري زارچ مشهور به مصطفي ذاكري فرزند علي كد نامزد 1541

 

12- آقاي  حجت  شريعتمداري  فرزند مصطفي كد نامزد 1627

 

13- آقاي  مرتضي  كريمي زارچي مشهور به جندقي فرزند بمانعلي كد نامزد 1697

 

14- خانم  طيبه  كلانتري سرچشمه  فرزند عليرضا كد نامزد 1715

 

15- آقاي  محمد  كلانتري سرچشمه مشهور به امير فرزند حجي علي كد نامزد 1716

آدرس کوتاه :