شناسه : 67440800
فرماندار يزد اعلام كرد:

اسامي سه داوطلب نهايي انتخابات مجلس خبرگان رهبري مشخص شد


فرماندار يزد از اعلام اسامي سه داوطلب نهايي پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه استان يزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي " در اين خصوص اظهار داشت: دراجراي ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان ، اسامي و مشخصات نامزدهاي انتخاباتي كه شوراي نگهبان صلاحيت آنها را براي حوزه انتخابيه استان يزد  تأييد نموده است، به ترتيب حروف الفبا آقايان 1- سیدروح الله صدرالساداتی فرزند سید مهدی، -۲ سید محمود رضا محصل همدانی فرزند سید عبد الوهاب و  ۳- ابوالقاسم وافی فرزند محمود مي باشند.

فرماندار يزد افزود: ضمناً به استناد ماده23 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مذكور ،فعاليتهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي از روز 11/22/ 94 آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت .

وي تأكيد كرد : كه از 24 ساعت قبل از شروع اخذرأي ،هرگونه فعاليت تبليغات انتخاباتي به كلي ممنوع است .

" شاكري شمسي "  تصريح كرد: در صورت تمايل براي انصراف، داوطلبان مي توانند براساس تبصره 2 ماده 23  آیین نامه از روز 21 بهمن ماه تا حداقل 72 ساعت قبل از شروع اخذ انصراف كتبي خود را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه استان اعلام دارند.

رئيس هيأت اجرايي انتخابات در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به تبصره ماده 3 آیین نامه داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبري از 21 الي 23 بهمن ماه مي توانند نسبت به جابجايي حوزي انتخابيه خود اقدام نمايند.
آدرس کوتاه :