شناسه : 693543

از مديران آموزش و پرورش ناحيه 2 از ابتداي انقلاب اسلامي تا كنون تجليل شد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در مراسمي با حضور فرماندار يزد، مدير كل آموزش و پرورش استان و چند تن از مسئولين از مديران آموزش و پرورش ناحيه 2 از ابتداي انقلاب اسلامي تا كنون تجليل شد.

در اين نشست كه با حضور مديران سابق و فعلي آموزش و پرورش ناحيه 2 برگزار شد عزيزالله سيفي ضمن تشكر از ابتكار آموزش و پرورش در برگزاري اين نشست گفت: اينگونه نشستها موجب انتقال تجربيات دوران مديريتي گذشته و انتقال آن به مديران جديد و زمينه رشد و پيشرفت نظام تعليم و تربيت را فراهم مي كند.

فرماندار كفت: در دنيا از تجربه مديران با تجربه و بازنشسته در بهبود سيستم و هدايت آن استفاده اساسي مي كنند و ما هم بايد نگذاريم اين تجربيات بدست آمده هدر رود.

سيفي افزود در روايت آمده است تجربه فوق علم است لذا اين اقدام كار پسنديده اي است وي پيشنهاد داد بايد الگويي و روشي طراحي شود كه براساس آن بتوانيم از تجربيات مديران در همه دستگاهها به نحو مطلوب استفاده شود.

در ادامه رحيمي نژاد نيز با بيان اينكه آموزش و پرورش استان دست عزيزان را به گرمي مي فشارد از معلمين خواست در با ارائه نظرات سازنده خود راهگشاي برخي از مشكلات نظام تعليم و تربيت در سطح استان باشند.

مديركل آموزش وپرورش با تقدير از مديريت ناحيه 2 گفت: با اين حركت مي توان زمينه تعامل و همفكري مديران سابق و فعلي بيش از پيش فراهم شود.

در پايان از مديران آموزش و پرورش ناحيه 2 يزد كه از ابتداي انقلاب اسلامي تا كنون در اين سمت فعاليت داشتند تجليل شد.

آدرس کوتاه :