شناسه : 697750
فرماندار يزد:

ارتباط خانه با مدرسه عامل مؤثر در برتري دانش آموزان يزدي در كنكور سراسري است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا...سيفي فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد بر همكاري اولياء و مربيان در پيشبرد اهداف نظام آموزشي تأكيد كرد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين خصوص با بيان اينكه يكي از مهم ترین عوامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی کودکان و نوجوانان، هماهنگی و هم سویی میان مربیان و خانواده است خاطر نشان كرد امر تعلیم و تربیت، مشارکت جدّی و همه جانبه را می طلبد و از اين رو پيوند اولياء و مربيان مي تواند زمينه ساز تحقق اهداف آموزش و پرورش باشد.

فرماندار با بيان موفقيت دانش آموزان يزدي گفت: ارتباط خانه با مدرسه عامل مؤثر برتري دانش آموزان يزدي در كنكور سراسري در 19 سال پياپي مي باشد.

سيفي افزود: انجمن اولياء و مربيان مي تواند با استفاده از تجربيات و توانمندي هاي افراد افزايش بهره وري و عدالت را در نظام آموزشي كشور برقرار و توسعه پايدار كشور را به ارمغان آورد.

رئيس شوراي آموزش وپرورش شهرستان يزد با اشاره به اهداف عمده انجمن اولیا و مربیان تصريح نمود: آگاه کردن اولیا به مسائل دینی، تربیتی، اخلاقی، ایجاد و تحکیم پیوندهای عاطفی، اخلاقی و انسانی بین اولیای دانش آموزان و مربیان مدرسه، پیشرفت دانش آموزان در مسائل تربیتی و تحصیلی و ... از مهمترين عواملي است كه مي توان با تقويت هرچه بيشتر اين انجمن به آنها رسيد.

وي با تأكيد به اينكه  هفته پیوند اولیا و مربیان، فرصت مناسبی برای نشان دادن ضرورت ارتباط خانه و مدرسه  است اظهار داشت: انجمن اوليا و مربيان مي تواند با ارائه طرح ها و پیشنهادهای كارشناسي محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوّه آينده سازان  ايران اسلامي فراهم نمايد.

آدرس کوتاه :