شناسه : 158944610

آخرین وضعیت طرح های اشتغال سال 98 پیگیری می شوند


فرماندار یزد گفت: کار گروه اشتغال شهرستان یزد با هدف پیگیری طرح های مصوب سال 98 و ادامه روند در سال 99 مستمر تشکیل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، "سید محمد رستگاری" فرماندار یزد در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان یزد در جمع مدیران بانک ها، مسئولان کمیته امداد و بهزیستی گفت: مدیران بانکها برای شرکت در این کارگروه مبنی تحمیل شدن برخی موارد دارند که به آنها اطمینان می دهیم معوقات و دغدغه بانکی از چشم ما پوشیده نیست.
فرماندار یزد در این کار گروه گفت: برای کمک به دستگاه های اجرایی مانند کمیته امداد و بهزیستی جلسات اشتغال شهرستان یزد برگزار خواهد شد و مشکلاتی که در سال جدید ایجاد شده است باید نقش تسهیلگری بین کمیته امداد و بهزیستی و بانک ها از سوی کارگروه اشتغال ایفا شود.
وی افزود: کمیته امداد اعتبار خوبی گرفته شده که برگرفته از صندوق های کمیته با تعامل طرفین استفاده برای جذب بودجه شود
رستگاری با تاکید بر اینکه کارگروه اشتغال شهرستان یزد هر هفته باید دو جلسه داشته باشد و حتما با بازدید های مستمر از مصوبات کارگروه، خروجی و نتیجه خوبی خواهد داشت.
وی گفت: سال گذشته در موضوع اشتغال روستایی تسهیلات از طرف 4 مجموعه بانکی پرداخت شد که برخی طرح های مصوب افزایش اعتبار خواستند ولی برخی طرح ها بدون افزایش اعتبار تکمیل شدند باید طرح هایی که با درخواست افزایش اعتبار متوقف شدند در استانداری دستگاه ها و بانک ها اولویت بندی و اعتبار پرداخت شود.
رستگاری با اشاره به اینکه باید مصوبات سال98 پیگیری شود و میزان تحقق هدف از طرح ها مورد بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: حدود 300 وام اشتغال در سال98 اعطا شد که  لازم است در هر جلسه از کارگروه اشتغال شهرستان یزد کارشناسان اداره کار همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیر جلسه حضور داشته باشند.
گفتنی است: در این نشست، پیشنهاد نحوه جذب اعتبار سال99 و ایجاد اشتغال توسط دستگاها، گزارش کار بانکها در خصوص تسهیلات تبصره 16 قانون برنامه و بودجه و گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در سال 98 در خصوص میزان اعتبار و جذب تسهیلات تبصره 16 قانون برنامه و بودجه مورد پیگیری قرار گرفت.


آدرس کوتاه :