شناسه : 700644

اخبار غير رسمي برخي از سايتهاي در خصوص انتخابات شوراي اسلامي شهر مورد تأييد نيست


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد، سعيد اماميان گفت: اخبار غير رسمي برخي از سايت ها در خصوص انتخابات شوراي اسلامي شهر مورد تأييد نيست.

سعيد اماميان گفت : با توجه به اينكه شمارش آراي رياست جمهوري در برخي از شعب تا صبح ادامه داشت لذا عملاً شمارش آراي شوراهاي شهر و روستا بعد از آن آغاز و كماكان در برخي شعبات ادامه دارد.

وي ادامه داده است: لذا با توجه به اينكه هنوز هيچگونه آماري مبني بر حائزين اكثريت آرا جمع بندي نشده و در حال جمع بندي است و هرگونه خبري مبني بر انتخاب يا عدم انتخاب هر يك از كانديداها كذب و خلاف واقع است.

مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد در پايان ضمن تشكر از اصحاب رسانه بدليل تعامل بسيار خوب و عملكرد بسيار مثبتي كه در انتخابات داشتند آورده است:  از تمام رسانه هاي گروهي در خواست داريم تا برخي گمانه زني ها و شايعات را به عنوان خبر منتشر ننموده و صبر كنند تا پس از شمارش كامل آرا بطور رسمي و درست اسامي منتخبان شوراهاي اسلامي شهر و روستاي يزد از طريق اين فرمانداري اعلام گردد.

آدرس کوتاه :