شناسه : 692773
فرماندار یزد:

اجرای طرح هوشمند سازی مدارس گامی جهت تسهیل امر یاددهی ـ یادگیری است.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، فرماندار یزد با توجه به اهمیت اجرای طرح هوشمند سازی مدارس در آموزش و پرورش ، تاکید کرد که باید هر چه سریعتر این طرح به مرحله اجرا درآید.
فرماندار یزد:
عزیزالله سیفی با بیان اینکه برای تحول در نظام آموزشی کشور، نمي توان از ابتدا شروع كرد و بايد  این تحول تدریجی و مبتنی بر واقعیات جامعه باشد تصريح كرد اقدام به  هوشمند سازي مدارس، یک پیشنهاد عملی است كه با اجرای پیشرفته‌ترین روش‌ها آموزشی نوین و نگاه عملی به وضعیت کنونی نظام آموزشی کشور عملي مي باشد.
فرماندار: به نقش مؤثر و سازنده رايانه و اينترنت در جامعه امروزي اشاره كرد و خاطر نشان كرد كه بايد با ايجاد يك مدل بومي تلفيقي از فرهنگ و تكنولوژي در مسير هوشمند سازي مدارس گام برداشت.
وي در ادامه همچنين گفت سياست كلي وزارت آموزش و پرورش اين است كه در 5 سال آينده تمامي مدارس را به اين سمت سوق دهد و در اين زمينه مطالعات اوليه انجام شده و در بعضي از مدارس اين طرح به صورت آزمايشي به مرحله اجرا در آمده است كه هر چند داراي نقاط ضعفي نيز است و لي از نتايج بدست آمده  حاكي از اين است كه مي توان با يك برنامه ريزي دقيق تر مسير ياددهي و يادگيري را تغيير داد.

فرماندار يزد با تأكيد بر اينكه اجرای طرح هوشمند سازی مدارس گامی  در جهت تسهیل امر یاددهی و یادگیری است افزود دانش‌آموزان در اين مدارس نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند. در این مدارس، برنامه درسی محدودکننده نیست و به دانش‌آموزان اجازه داده می‌شود از برنامه‌های درس خود فراتر گام بردارند و روش تدریس براساس دانش‌آموز محوری است.

سيفي در پايان گفت مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی و یادگیری از راهبردها و خط مشیهای مدارس هوشمند است كه با توجه به اين هدف اصلي انشاءاله شاهد تحول عظيم در نظام آموزشي كشور باشيم.

آدرس کوتاه :