شناسه : 143356769
معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري يزد تأکید كرد:

اجراي پروژه‌های عمران شهري با پذيرش اجتماعي توأمان شود


معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري يزد در نشست شوراي ترافيك شهرستان بابیان اهميت مشاركت اجتماعي در تسهيل پروژه‌های شهري بر ضرورت اجراي فعالیت‌های عمراني توأم با پذيرش اجتماعي تأکید كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ «محمدجواد آقايي» در نشست شوراي ترافيك شهرستان يزد بابیان اهميت تسريع در تردد مردم به‌ویژه در بافت تاريخي گفت: اجراي مطلوب فعالیت‌های عمراني نيازمند همراهي و مشاركت شهروندان است.

معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري يزد فرهنگ‌سازی را از اصول مهم براي تحقق توسعه متوازن برشمرد و تأکید كرد: در همين راستا می‌بایست اجراي پروژه‌های عمران شهري با پذيرش اجتماعي همراه و توأمان باشد تا روند انجام فعالیت‌ها شتاب گيرد.

وي با اشاره به هزینه‌های بالاي شهرداری‌ها در آزادسازي معابر شهري افزود: همراهي و پذيرش مردمي می‌تواند ضمن تسهيل در اين امور، زمينه تسريع در رفع مشكلات تقاطع‌های سطح شهر را نيز فراهم نمايد.

آقايي ادامه داد: طرح‌های بازآفريني مناطق مختلف سطح شهرستان اكنون با اولويت حفظ بافت تاريخي در دست اقدام است كه با دورانديشي در جهت تسهيل تردد مردم انجام می‌شود.

در ادامه اين نشست ضمن بررسي درخواست‌های پيشنهادي، طرح مسير دسترسي بافت قديم «ابرندآباد» به تصويب رسيد.

 

 

 


آدرس کوتاه :