شناسه : 44159736
معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد:

اجراي مسير خط دوم راه آهن با طرح هاي تفصيلي و جامع شهري هماهنگ باشد


معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد در بازديد از روند اجراي خط دوم راه آهن افزود: به منظور جلوگيري از بروز مشكلات بايد مسير خط دوم راهآهن با توجه به طرح هاي تفصيلي و جامع شهري اجرايي شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد به همراه مديركل راه آهن يزد، بخشدار مركزي و نماينده شهرداري يزد از روند اجراي مسير خط دوم راه آهن بازديد نمود.

" امير شاكري‌" در اين بازديد ضمن تقدير از زحمات مجموعه اداره كل راه آهن استان ، سرمايه گذاري و توجه دولت به توسعه زيرساخت ها و شبكه ريلي در شهرستان را اقدامي ارزشمند دانست و اظهار داشت: اميدواريم گسترش خطوط راه آهن موجبات توسعه هر چه بيشتر شهرستان را فراهم آورد.

معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد افزود: استان و به ويژه شهرستان يزد نيازمند يك شبكه ريلي مناسب است، كه توسعه و دو خطه كردن خطوط موجود نيز در راستاي همين هدف بوده است.

وي خواستار هماهنگي لازم بين دستگاه هاي اجرايي شهرستان در اين زمينه شد و تأكيد كرد: با توجه به اينكه مسير خط راه آهن از بافت شهرهاي شاهديه، يزد و حميديا و روستاهاي بخش مركزي عبور مي كند، طرح مذكور مي بايست با طرح هاي تفصيلي و جامع شهرها تطابق داشته باشد.

معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد اضافه كرد: شهرداري هاي شهرستان و بخشداري مركزي نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز مربوط به طرح در اسرع وقت به اداره كل راه آهن استان و پيمانكار اقدام لازم را بعمل آورند.

شاكري در پايان با تاکید بر لزوم توجه ویژه به راه آهن اضافه کرد: مجموعه دستگاه هاي شهرستان آمادگي لازم را دارند تا حداكثر همكاري را با راه آهن در اجراي پروژه مذكور داشته باشند.


آدرس کوتاه :