شناسه : 86532117
با محوريت فرمانداري يزد آغاز مي شود:

اجراي فاز جديد كمربند سبز شهرستان


با محوريت فرمانداري يزد و با همكاري شركت عمران شهرك صنعتي و شهرداري يزد اجراي فاز جديد كمربند سبز شهرستان آغاز مي شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛ نشست هماهنگي تسريع در اجراي كمربند سبز در محدوده شهرك صنعتي يزد با حضور فرماندار يزد، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان، رئيس هيئت مديره شركت عمران شهرك صنعتي يزد، معاون فني و عمراني فرمانداري، مديرعامل شركت عمران شهرك صنعتي، مديرعامل سازمان پارك ها و رئيس منابع طبيعي شهرستان برگزار شد.
فرماندار يزد در اين جلسه با بيان اينكه ضرورت دارد توسعه فضاي سبز در شهرستان منطقي و هدفمند دنبال شود؛ اظهارداشت: باتوجه به آلودگي هاي زيست محيطي لازم است با تسريع در روند ايجاد فضاهاي سبز بخشي از اين نقيصه جبران شود.
«مصطفي سالاري» بحران كم آبي در استان و شهرستان را ياد آور شد و تصريح كرد: رويكرد ايجاد فضاي سبز در شهرستان يزد به سمتي است كه از شيوه هاي نوين آبياري و گياهان كم آبخواه كه كم مصرف و به صرفه هست استفاده شود.
وي با اشاره به اينكه تاكنون بخش اعظمي از طرح كمربند سبز شهرستان اجرايي شده است؛ تاكيد كرد: اجراي اين طرح در محدوده شهرك صنعتي يزد نيازمند هماهنگي بين بخشي است كه اين جلسه بدين منظور و با مشاركت بخش دولتي و خصوصي تشكيل شده است.
سالاري در ادامه اين جلسه خواستار همكاري بيش از پيش دستگاه هاي اجرايي و شركت شهرك هاي صنعتي در راستاي تسريع در اجراي آن شد.
گفتني است در اين جلسه مصوب شد: ظرف مدت 10 روز شهرداري و اداره كل مسكن و شهرسازي استان نسبت به اخذ مجوزهاي لازم در جهت واگذاري زمين صورت پذيرد. همچنين شركت عمران شهرك صنعتي و با هماهنگي منابع طبيعي نسبت به تهيه طرح مورد نياز و اجراي آن همكاري لازم را با دستگاه هاي اجرايي داشته باشد.  
لازم بذكر است مقرر شد: عمليات تسطيح و نخاله برداري در محل اجراي طرح توسط شهرداري و تامين نهال از سوي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان صورت گيرد.

آدرس کوتاه :