شناسه : 73831261
فرماندار يزد تأكيد كرد؛

اجراي طرح هاي مقابله با بي سوادي با جديت ادامه يابد


فرماندار يزد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي ريشه كن كردن بي سوادي در شهرستان تأكيد كرد: برنامه هاي كه به منظور مقابله با پديده بي سوادي تدوين شده است با جديت پيگيري شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان يزد با حضور فرماندار، معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري، معاون سواد آموزي اداره كل آموزش و پرورش استان و دستگاه هاي عضو اين شورا تشكيل شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با مهم دانستن موضوع سواد آموزي و مقابله با بي سوادي در جامعه اظهار داشت: پرداختن به امر با سواد نمودن افراد بي سواد جامعه يك تكليف اداري و انساني است كه بارها مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز بوده است و بايد برنامه ريزي در آينده اي نزديك در شهرستان يزد جشن باسوادي كامل را برگزار نماييم.

فرماندار يزد با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از بي سوادان در شهرستان يزد را اتباع بيگانه تشكيل مي دهند افزود: يزد به عنوان يكي از مهاجرپذيرترين نقاط كشور مي باشد، آمار بی‌سوادان به سختی کاهش می‌یابد اما امیدواریم با ادامه طرح‌های پیش بینی شده بتوانیم به کاهش آمار بی‌سوادان يزد کمک کنیم.

وي با تقدير از اقدامات صورت گرفته در شهرستان در راستای ریشه کن نمودن بی سوادی اظهار داشت: تاکنون اقدامات تأثیرگذاری در شهرستان صورت پذیرفته و بخش قابل توجهی از بی سوادان توانسته اند از نعمت سواد برخوردار شود.

" شاكري شمسي " خواستار همكاري شوراهاي اسلامي و دهياران روستاهاي شهرستان براي شناسايي افراد بي سواد در بخش هاي مركزي و زارچ شد و خاطرنشان كرد: نظارت مستمر می تواند درتکمیل و نتیجه بخش بودن این فرآیند تأثیرگذار باشد.






آدرس کوتاه :