شناسه : 155126320

اثر فرهنگي-تاريخي « خانه فلسفي» يزد در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد


در نامه اي از سوي معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري كشور، مراتب ثبت اثر فرهنگي-تاريخي «خانه فلسفي(جليلي)» يزد در فهرست آثار ملي ايران به استاندار يزد ابلاغ شد.

در نامه اي از سوي معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري كشور، مراتب ثبت اثر فرهنگي-تاريخي «خانه فلسفي(جليلي)» يزد در فهرست آثار ملي ايران به استاندار يزد ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد به نقل ازاداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در نامه اي از سوي «علي اصغر مونسان» معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري كشور، مراتب ثبت اثر فرهنگي-تاريخي «خانه فلسفي(جليلي)» يزد در فهرست آثار ملي ايران به «محمدعلي طالبي» استاندار يزد ابلاغ شد.


در متن اين نامه آمده است:
مراتب ثبت اثر فرهنگي- تاريخي«خانه فلسفي(جليلي)» واقع در استان يزد،شهرستان يزد،بخش مركزي،خيابان امام خميني،محله دارالشفاء ،كوچه نقيب الاشراف،همجوار حمام حظيره كه پس از طي تشريفات قانوني لازم به شماره 32517 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده،ابلاغ مي گردد.
اثر مذكور تحت حفاظت و نظارت اين سازمان است و هر گونه دخل و تصّرف يا اقدام و عملياتي كه منجر به تخريب يا تغيير هويت آن شود برابر مواد 558 لغايت 569 از كتاب پنجم قانون مجازات های اسلامي،تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده،جرم محسوب مي شود و مرتكب مشمول مجازات هاي قانوني خواهد شد و مرمت و بازسازي اثر صرفا با تاييد و نظارت اين سازمان ممكن خواهد بود.
آدرس کوتاه :