شناسه : 692823
فرماندار یزد گفت:

« حجاب » از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی ، اجتماعی در تمدن ایرانی ـ اسلامی است.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در جلسه ستاد ترویج حجاب و عفاف که با حضور فرماندار یزد و اعضاء ستاد در محل فرمانداری تشکیل شد عزیزالله سیفی ضمن اشاره به نقش حجاب و عفاف در سلامت جامعه تأکید کرد باید با اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف از تهاجمات فرهنگی غربی جلوگیری کرد.
فرماندار یزد گفت:

عزیزالله سیفی با اشاره به این مطلب که حجاب پیام آور حریت است گفت: فردی که با آزادی و آزادگی برای خویش پوششی را برگزیند و به آن احترام گذاشته و آن را مقدس می پندارد، به یقین «حریّت» در او به اوج رسیده است و این مطلب دقیقا مقابل نظر افرادی  است که حجاب را نوعی قید وبند دانسته  و مانعی برای فعالیتهای اجتماعی می دانند.

فرماندار گفت: ارزش حجاب برای همه مشخص است  و زنان نیز حجاب را زیباترین شکل آزادی برای خود می دانند همان گونه که حضرت امام خمینی فرموده است: «تجربه کنونی فعالیتهای ضد رژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادی خود را در پوششی که اسلام می گوید، یافته اند.»

وی در ادامه بیان داشت موضوع « حجاب»که  از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی - اسلامی است پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.

سیفی با تأکید بر اینکه قانون راهکارهای گسترش عفاف و حجاب پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنکی   به تمامی دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است خاطر نشان کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نیروی انتظامی ،صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی جوانان و ... باید با برنامه ریزیهای دقیق و مستمر راهکارهای وسیاستهای کلی این قانون را اجرا درآورند تا هر روز شاهد گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح کشور باشیم.

آدرس کوتاه :