شناسه : 13355527

گزارش تصویری بازدید فرماندار یزد از کارخانه آرد روشن


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار یزد باتفاق معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری و مدیر کل غله استان از کارخانه آرد روشن بازدید کرد.

آدرس کوتاه :