شناسه : 702304

گزارش تصويري همايش پياده روي خانوادگي در شهر دارالعباده يزد


همايش پياده روي خانوادگي دريزد با استقبال تعداد کثيري از خانواده ها برگزارودرپايان طي قرعه کشي که در ورزشگاه شهيد نصيري انجام شد،سه دستگاه خودرو و جوايزي ديگر به شرکت کنندگان اهداگرديد

آدرس کوتاه :