شناسه : 704174

گزارش تصويري شركت با شكوه مردم در محكوميت هتك حرمت به ساحت مقدس حضرت امام حسين (ع)


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد

     

                                                                                

آدرس کوتاه :