شناسه : 158877402

کسب رتبه اول فرمانداری یزد در ارسال خبراز سامانه اخبار انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بین شهرستان های استان یزد


سامانه اخبار انتخابات فرمانداری شهرستان یزد در راستای تنظیم و ارسال اخبار یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رتبه اول را در بین شهرستان های استان یزد از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان یزد، به همین منظور تقدیرنامه ای از سوی محمد علی شاه حسینی مدیرکل دفترامورسیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزدبا عنوان رتبه برتر ارسال اخبار به فرمانداروسایرعوامل انتخابات شهرستان یزدکه در کسب این رتبه نقش بسزایی داشتند ارسال شد.
گفتنی است در ارسال خبر از سامانه اخبار انتخابات، فرمانداری های یزد،بافق و بهاباد رتبه های اول تا سوم را کسب نمودند .
آدرس کوتاه :