شناسه : 693553
فرماندار:

كتاب و كتابخواني نقش سازنده و مهمي در ارتقاء فردي و اجتماعي افراد دارد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جلسه كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد به رياست فرماندار تشكيل شد.
فرماندار:

عزيزالله سيفي در اين جلسه با اشاره به اينكه كتاب نقش بسيار مهم و سازنده اي در ارتقاء تكامل فردي و اجتماعي افراد دارد گفت: فراگير شدن مطالعه و كتابخواني لايه هاي فكري افراد را گسترش مي دهد  و مي تواند از طريق استفاده از راهكارها و تجربيات ارائه شده در كتب مي تواند از زندگي اجتماعي و فردي مناسبي برخوردار شد.

فرماندار با بيان اينكه يكي از شاخصهاي ارزيابي و رشد ، توسعه و پيشرفت هر كشور ميزان سرانه مطالعه است افزود بحمدالله در اين چند سال اخير اقدامات خوبي در جهت ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني انجام شده  كه بايد اين حركت هر روز با سرعت بيشتري دنبال شود تا بتوانيم به ميزان سرانه مطلوب در سطح كشور برسيم.

در ادامه پارسائيان نيز ضمن تأكيد به اهميت كتاب و كتابخواني در زندگي افراد خاطر نشان كرد براي رسيدن به جايگاه واقعي فرهنگ مطالعه در كشور بايد همه مسئولين مرتبط  در اين زمينه با  تعامل و همكاري مثبت و سازنده خود دراين زمينه گام بردارند.

در اين جلسه افزايش ساعات داير بودن كتابخانه ها در بعداز ظهرها، پيش بيني بودجه سال 90 كتابخانه هاي شهرستان براساس هزينه كرد سال 89 تصويب شد.

آدرس کوتاه :