شناسه : 701774

فرماندار يزد:مساجد براي تامين سوخت به اداره اوقاف مراجعه كنند


فرماندار يزد با اشاره به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و آزاد سازي سوخت، گفت: مساجد و حسينيه ها براي تامين سوخت مورد نياز خود بايد به اداره اوقاف و امور خيريه مراجعه كنند.

 عزيزالله سيفي ' روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: هماهنگي هاي لازم با اداره كل اوقاف استان انجام شده است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
وي گفت: متوليان حسينيه ها و مساجد در مركز استان براي تامين سوخت مورد نياز خود به اداره كل اوقاف و در شهرستان ها به ادارات اوقاف شهرستان ها مراجعه كنند.
سيفي تصريح كرد: به اندازه نياز نفت سفيد، نفت گاز و گاز مايع در اختيار مساجد و حسينيه ها قرار خواهد گرفت.
فرماندار يزد اضافه كرد: نفت سفيد به ازاي هر ليتر يك هزار ريال، نفت گاز يك هزار و 500 ريال و هر سليندر گاز مايع 11 كيلويي 34 هزار ريال محاسبه مي شود

آدرس کوتاه :