شناسه : 35140599

عيادت فرماندار يزد از مديركل اسبق دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري


فرماندار يزد از " احمد جاويد " مديركل اسبق هماهنگي امور اقتصادي استانداري يزد عيادت كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي " فرماندار يزد به همراه " طباطبايي" مديركل ثبت احوال استان، " هادي نسب " مديركل دفتر اداري و مالي استانداري، " شهابي پور" معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري با حضور در منزل از " احمد جاويد " مديركل اسبق دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري عيادت كرد.

گفتني است جاويد از بازنشستگان استانداري يزد مي باشد كه در سمت هاي مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري، مشاور استاندار در امور اقتصادي و ... فعاليت نموده است.


آدرس کوتاه :