شناسه : 24534734
معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد خبر داد:

شهروندان مي توانند نظرات خود را در خصوص عوارض شهرداري ها اعلام نمايند


معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد گفت: با توجه به تصويب عوارض شهرداري ها توسط شوراي اسلامي شهرهاي شهرستان يزد، شهروندان محترم مي توانند نظرات خود را در خصوص عوارض شهرداري ها اعلام نمايند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ امير شاكري در مصاحبه با روابط عمومي فرمانداري يزد گفت: عوارض شهرداري هاي شهرستان يزد ( شامل حميديا، زارچ، شاهديه و يزد ) براي سال 1394 توسط شوراهاي اسلامي شهرهاي مذكور تصويب شده است.

معاون فني و امور عمراني فرماندار يزد تصريح كرد: با عنايت به اعلان عمومي عوارض، شهروندان محترم مي توانند با مطالعه دقيق مفاد عوارض ، چنانچه نظرات اصلاحي در اين خصوص دارند را حداكثر تا تاريخ 93/11/29 كتباً به اين معاونت اعلام دارند.

شاكري اضافه كرد: عوارض شهرداري هاي قبلاً از طريق پرتال شهرداري ها و چاپ در جرايد و مطبوعات استاني در اختيار عموم قرار گرفته است.
آدرس کوتاه :