شناسه : 697972

سومين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، سومين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد به رياست عزيزا...سيفي فرماندار تشكيل شد.

عزيزا...سيفي در اين جلسه خاطر نشان كرد:در طول سه دهه گذشته از انقلاب اسلامي با برنامه ريزي هاي مناسب تحول چشمگيري در حوزه گسترش فرهنگ مطالعه و كتابخواني صورت گرفته است.

فرماندار با اشاره به اينكه استان يزد به دارالعباده و دارالعلم بودن شهرت دارد افزود: ولي آمار سرانه مطالعه استان نشان مي‌دهد وضعيت مطالعه در استان مطلوب و رضايت‌بخش نيست و نيازمند توجه جدي مسئولان به اين امر است.

وي با تأكيد به اينكه در بحث كتابخواني تنها نبايد به امكانات و تجهيزات فيزيكي توجه كرد، عنوان داشت: نكته اساسي در ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخوان كردن آحاد جامعه، تعريف ساز و كارهايي است كه مردم را به كتاب علاقه‌مند كند.

فرماندار از اعضاي انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان خواست طرح‌هاي عملياتي خود براي ساماندهي امر كتابخواني را در جلسات بعدي انجمن ارائه دهند.

در ادامه جلسه پارسائيان مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يزد با بيان اينكه يكي از برنامه‌هايي كه قرار است در هفته كتاب و كتابخواني عملياتي شود رونمايي از كارت‌هاي جديد عضويت كتابخانه‌هاي عمومي استان است گفت: هدف از ايجاد اين كارت‌ها، تبديل كارت‌هاي عادي عضويت كتابخانه‌ها به كارت‌هايي با امكانات ويژه فرهنگي است كه دارنده آن به عنوان يك فرد كتابخوان، واجد منزلت اجتماعي خاصي باشد.

 

آدرس کوتاه :